За нас

Oт основаването си през 2000 година адвокатско дружество „Пенкова и партньори” (с предходно наименование „Дюлгерова и Пенкова“) развива бизнес насочената си практика и изгражда устойчиви и дългосрочни отношения със своите клиенти и партньори.

Ние сме екип от изявени специалисти, с богат професионален опит и отлични познания във всички области на бизнес практиката.

Ние сме отличени от нашите клиенти и партньори за задълбочените ни познания на приложимото законодателство, за индивидуалния ни подход и предоставянето на ефективни правни решения, както и за нашата лоялност и ангажираност с нуждите на клиентите.

Екипът ни, представляващ широк кръг от клиенти, е отличен през годините за високите си професионални стандарти, задълбочени правни съвети, улесняващи постигането на целите на клиентите и за отдадеността на техните дългосрочни планове.

В работата си се ръководим от високи морални и етични стандарти, професионална отговорност и лоялност и прилагаме индивидуален подход към всеки клиент.