Назад

Членства

Legal Netlink Alliance
www.legalnetlink.net

Адвокатско дружество „Пенкова и партньори” е член на Legal Netlink Alliance, глобална мрежа от внимателно подбрани поради висококачественото си правно обслужване кантори, която предоставя на нашите клиенти достъп до юридическо представителство на високо ниво в различни юрисдикции.


This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.pngBSCL
http://bscl.bg

Имаме богат опит в сферата на строителното право, включително по проекти, изпълнявани съгласно договорните условия на ФИДИК. Адвокатско дружество „Пенкова и партньори“ е учредител, а управляващият съдружник Виктория Пенкова е член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българско общество по строително право” (БОСП), чиято основна цел е обединяване усилията на българската правна общност за развитието на българското строително право и разпространението в България на най-добрите практики в договарянето, изпълнението на договори и разрешаването на спорове в инвестиционния процес.


Адвокатско дружество „Пенкова и партньори“ е член на:

Американската търговска камара в България (AmCham)
Българо-Испанската търговска камара (BGESCC)
Гръцкия бизнес съвет в България (HBCB)